Unset,  2485 Rendalen,  Tel. 62 46 87 62   Mob. 91 80 85 01   Epost:  post@rugsv.no

 
Start Skap Stoler Bord Kister Relieff Diverse
 
Hyttemøbler, treskjæring, kubbestoler, framskap, kister, relieff, dørspeil m.m...

Gamle håndverkstradisjoner...
Hele vår produksjon foregår etter
gamle 

håndverkstradisjoner.  All treskjæring blir

gjort for hånd - uten maskinbearbeidelse.

Vi bruker bare utsøkte norske tresorter 

bl.a. høyeste kvalitet furu.  Alle våre møbler

lutes og treskjæringa blir beiset eller hånd-

kolorert og lakkert.

Når kun det ekte er godt nok...
Vi har levert møbler, relieff, utstyrskister, 

gardinbrett, stoler og bord i 3 generasjoner.

Våre møbler har funnet veien til hele landet,

over kjølen til Sverige og helt til USA.

Bildet til  v. viser framskap m. 6 dører.

Generasjoners erfaring...
Grunnleggeren av Rugsveen Treskjærerverksted var Torleif Rugsveen f. 1912.

Det er produsert mange utskårede relieffer, kubbestoler, hjørneskap, framskap,

gardinbrett og andre møbler fra dette verkstedet gjennom åra.

    

Det er i dag 2. og 3. generasjon, sønnen Ole Johannes og 

sønnesønnen Tor Arne som fører tradisjonene videre.

Hyggelige referanser...
Vi har bl.a. møblert Rendalen  kommunes 

storstue, kommunestyresalen med 35 ut-

skårede stoler, hjørneskap, framskap og

gardinbrett.

To av våre tidligere statsministere har 

også kubbestoler fra Rugsveen Treskjærer-

verksted.

Bildet til  h. er fra en gård på Vang i Hedmark.

Alle våre produkter leveres både i standard og spesialutførelse.  Priser på forespørsel.

 

 

© Rugsveen Treskjærerverksted 1936 - 2011 ©                                                                                    Design og utvikling